Park obejmuje swoim zasięgiem polską część Puszczy Rominckiej, granicach Parku znalazły się także tereny otwarte, przyległe do Puszczy Rominckiej, charakteryzujące się bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym. Park został utworzony w styczniu 1998 roku, jego zadaniem jest ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych regionu. Wokół Parku utworzono strefę otuliny o powierzchni 7942 ha obejmującą osady wiejskie, obszary rolnicze i pojezierne. na terenie wytyczono kilka rezerwatów przyrody w celu ochrony najbardziej zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i ptaków, są to: rezerwat leśny "Boczki", torfowiska "Mechacz Wielki", dolina strumienia "Czerwona Struga", rezerwat leśny "Dziki Kąt", bagienny "Uroczysko Kramnik" i największy o powierzchni 467 hektarów "Struga Żytkiejemska". Park można podziwiać poruszając się szlakami pieszymi lub rowerowymi, wyznaczono także 9 ścieżek dydaktycznych, do dyspozycji są także dwie wieże widokowe: nad jeziorem Ostrówek i w Będziszewie w dolinie Błędzianki.

Więcej informacji na temat parku: parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/


park-puszczy-rominckiej
park-puszczy-rominckiej-2