Wysoczyzna Elbląska zajmuje obszar 450 km2 i na większości tego regionu rozciąga się park krajobrazowy. Na terenie parku nad Zalewem Wiślanym możemy podziwiać fragmenty wybrzeża klifowego, pozostała część parku jest poprzecinana licznymi jarami i parowami, niektóre głębokie na 40 - 60 m. Ponad 50% obszaru zajmują lasy, na pozostałą część składają się wody powierzchniowe i użytki rolne, najwyższym wzniesieniem jest Góra Maślana o wysokości 196m n.p.m. Najcenniejsze fragmenty występujących na obszarze Parku zbiorowisk leśnych objęte zostały ochroną w rezerwatach przyrody: „Buki Wysoczyzny Elbląskiej”, „Kadyński Las”, „Dolina Stradanki” i „Nowinka”. Na obszarze Parku występują rzadkie, w tym także podlegające ochronie gatunki roślin. Pojawiają się tutaj także rośliny charakterystyczne dla obszarów podgórskich, między innymi żebrowiec górski, pióropusznik strusi i lilia złotogłów. Teren parku można zwiedzać, do dyspozycji turystów jest duża ilość szlaków turystycznych: oznakowanych i nieoznakowanych.

Więcej na temat parku: parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wysoczyznyelblaskiej/


wysoczyzna-elblaska-1
wysoczyzna-elblaska-2