Park powstał w 1994 roku, położony jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na powierzchni 7151 hektarów. Celem parku jest ochrona bardzo urozmaiconej rzeźby, unikatowych walorów krajobrazowo-widokowych, bogatej ilościowo i zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny terenu. obejmuje swymi granicami najwyższą część Garbu Lubawskiego zwanego Wzgórzami Dylewskimi. Należą one do najbardziej urozmaiconych morfologicznie obszarów Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i najwyższych wzniesień polskich pojezierzy (najwyższe wzniesienie Dylewska Góra 312 m n.p.m.). Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody: rezerwat florystyczny „Jezioro Francuskie”; rezerwat leśny „Dylewo” i rezerwat „Rzeka Drwęca” który ma za zadanie ochronę rzeki Drwęcy i jezior prze które przepływa. Dla turystów przeznaczono dwie ścieżki dydaktyczne: ścieżka przyrodnicza "Góra Dylewska" i ścieżka przyrodnicza " Uroczysko Napromek", a także szlaki piesze i co jest osobliwością parku trasy narciarskie biegowe i zjazdowe.

Więcej na temat parku: parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich


wzgorza-dylewskie