Rezerwat krajobrazowo - leśny zajmuje obszar 273 hektarów i obejmuje górny odcinek rzeki Krutyni i jezioro Krutyńskie. Przełom rzeki Krutyni wyróżnia się płytką, przejrzystą wodą, w której zobaczyć można liczne kamienie z krasnorostem Hildebrandtia riuulańs. W Krutyni występuje gąbka słodkowodna a jej okolicach możemy spotkać: przylaszczkę, zawilca gajowego i żółtego, kokoryczkę wielokwiatową i wonną, konwalię majową, konwalijkę dwulistną, zerwę kłosową i skrzyp zimowy. W rezerwacie żyje wiele rzadkich ssaków i ptaków, m.in.: bielik, dzięcioł czarny, pospolitą sójkę, a na wodzie stale występującą parę łabędzi niemych, i tracze nurogęsi z młodymi. W rezerwacie gnieździ się puszczyk i lelek kozodój. Zimową porą ujrzeć można zatrzymujące się tu łabędzie krzykliwe, pluszcze oraz wydry pożywiające się na lodzie Jeziora Krutyńskiego.


krutynia