Jednym z najstarszych rezerwatów przyrody na terenie Pojezierza Mazurskiego jest rezerwat leśny Dębowo. Ma powierzchnię 24.72 hektarów i został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym stanowiskiem tego gatunku. Wiele z chronionych tu drzew ma ponad 200 lat i osiągnęło już rozmiar drzew pomnikowych. Lokalizacja rezerwatu w pobliżu ruchliwej szosy i często odwiedzanego pobliskiego jeziora Stryjewskiego powoduje, że rezerwat nie stanowi istotnej ostoi zwierzyny.


rezerwat-debowo