Rzeka Krutynia ma około 100 km długości i płynie przez najciekawsze regiony Mazur: Pojezierze Mrągowskie, Równinę Mazurską, Krainę Wielkich Jezior i Mazurski Park Krajobrazowy. Swój bieg rozpoczyna w jeziorze Warpuńskim a kończy go w jeziorze Bełdany. Jest rzeką bardzo malowniczą, często meandruje zmieniając kierunek, na jej trasie występuje 20 jezior. Przebywając nad rzeką lub płynąc jej nurtem mamy okazję podziwiać piękno mazurskiej przyrody, możemy zaobserwować wiele ciekawych i rzadkich gatunków fauny i flory.


rzeka-krutynia