Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 roku, obejmuje on obszar rzeki Szeszupy i tereny otaczające do jeziora Hańcza. Powierzchnia Parku wynosi 6284 ha, w tym około 60% stanowią użytki rolne, 10% wody, 24% lasy i zadrzewienia, 4% tereny zabagnione, 2% pozostałe grunty. Cały obszar parku jest mocno pofałdowany w wyniku ostatniego zlodowacenia, jest poprzecinany rzekami i występuje na nim dużo jezior, dzięki takim walorom należy do najpiękniejszych w Polsce pod względem krajobrazowym. Dzięki przewadze użytków rolnych można w nim podziwiać duże otwarte przestrzenie z licznych szlaków pieszych i rowerowych. Odwiedzający park mają też do dyspozycji punkty widokowe, takie jak Cisowa Góry z których widoczność sięga nawet kilkunastu kilometrów. Na terenie Parku znajdują się 24 jeziora o powierzchni większej od 1 ha. Cały obszar znajduje się w dorzeczu Niemna, do którego doprowadzają wody dwie rzeki: Czarna Hańcza i Szeszupa.

Więcej informacji na temat parku: www.spk.org.pl


suwalski-park-1
suwalski-park-2
suwalski-park-3
suwalski-park-4