Wigierski Park Narodowy został utworzony w 1989 roku w miejsce Wigierskiego Parku Krajobrazowego na obszarze 15085 hektarów. 63% terenu parku porastają lasy, 19% wody i około 15% grunty rolne. WPN jest ważnym ogniwem w systemie ochrony przyrody w Polsce, Europie i świecie. W roku 2002 Wigierski Park Narodowy został uznany za obiekt konwencji ramsarskiej, jako obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym. W roku 2004, wraz z całą Puszczą Augustowską, stał się obiektem europejskiej sieci Natura 2000 - obszarem specjalnej ochrony ptaków. Jako Ostoja Wigierska jest także specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000.  Na terenie parku jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, łącznie wytyczona dla turystów 254 km szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek dydaktycznych. Towarzyszy im niezbędna infrastruktura. W miejscach, gdzie szlaki prowadzą przez cenne i łatwe do zniszczenia ekosystemy bagienne, zbudowane są drewniane kładki, mostki i pomosty. Łączna ich długość na terenie parku wynosi już ponad 2 kilometry. Stanowią one nie tylko ułatwienie komunikacyjne, ale też atrakcję turystyczną. Przejście kładkami na ścieżce „Las” czy zielonym szlakiem w dolinie Czarnej Hańczy dostarcza wielu wrażeń. Dużą atrakcją jest aż 18 punktów widokowych z których można podziwiać krajobrazy.

Więcej na temat parku: www.wigry.win.pl


wigierski-park-narodowy-1
wigierski-park-narodowy-2