Białostockie Muzeum Wsi zostało założone w 1982 roku jako Oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Położone jest na powierzchni ponad 30 hektarów między rzeką Supraśl, torami kolejowymi linii Białystok-Sokółka oraz drogą Białystok – Suwałki. Z założenia skansen ma mieć formą wsi łącznie z jej charakterystycznym krajobrazem, polami i układem budynków. Muzeum gromadzi zbiry etnograficzne charakterystyczne dla tego przygranicznego regionu i zamieszkujących go grup etnicznych, takich jak Tatarzy i Żydzi. Można tu oglądać zabytki architektury drewnianej przywiezione z całego województwa podlaskiego, wyposażenie mieszkań, narzędzia rolnicze, stolarskie, kowalskie. oraz różne zabytki techniki rolnej i leśnej. W budynkach Muzeum znajduje się tradycyjne wyposażenie wnętrz oraz wystawy czasowe i stałe, poświęcone m.in. dawnym narzędziom rolniczym, pojazdom wiejskim, osadnictwu w dolinach rzek, zdobnictwu architektury drewnianej, garncarstwu i pszczelarstwu.

Więcej o skansenie na stronie bialostockiemuzeumwsi.pl


skansen-wasilkow 01
skansen-wasilkow 02