Muzeum Mazurskie w Owczarni położone jest przy trasie Kętrzyn - Giżycko i zajmuje kilka budynków po majątku ziemskim. Zbiory muzeum przedstawiają sprzęty gospodarstwa domowego, meble, maszyny rolnicze - pozostałości po zamieszkujących te tereny Mazurach. Zbiory są eksponowane w budynku Czworaka, którego izby zamieniono na sale ekspozycyjne, zwiedzający mają bezpośredni kontakt ze zbiorami, przechadzając się między eksponatami ma poczucie cofnięcia się w czasie do minionych lat. Dodatkowo w muzeum jest duża biblioteka dotycząca tematu byłych Prus Wschodnich i regionu mazurskiego.

Więcej o skansenie na stronie: www.owczarnia.com


skansen-owczarnia 01
skansen-owczarnia 02