Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie został założony w 1927 roku i należy do najstarszych w Polsce. Położony jest na wysokim brzegu Narwi na powierzchni ok. 3,5 hektara. Znajdują się tu 23 budynki gospodarcze i mieszkalne, oraz wiele zabytków tzw. małej architektury: barcie, kapliczki, studnie, bróg itp. Budynki prezentowane w skansenie pochodzą z okresu od XVIII do pierwszej połowy XX wieku i sprowadzono je głównie z terenów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Większość budynków jest w pełni wyposażona, łącznie prezentowane jest ponad 3000 eksponatów głównie z zasobów prywatnych Adama Chętnika. W czasie II wojny światowej skansen został prawie całkowicie zniszczony, jednak w latach powojennych został odtworzony, sprowadzone nowe zagrody i budynki.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika
ul. Zamkowa 25, 18-414 Nowogród
tel. (0-86) 217-55-62

Więcej na temat skansenu: www.skansenkurpiowski.republika.pl


skansen-w-nowogrodzie 01
skansen-w-nowogrodzie 02