Basztę żeglarską wybudowano z czerwonej cegły na przełomie XIV i XV wieku, pełniła rolę latarni morskiej i jest jedną z nielicznych pozostałości po fortyfikacjach miasta. Wybudowano ją na planie kwadratu z otworami widokowymi od strony wschodniej. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.


baszta-zeglarska-frombork