W połowie XIV wieku w Sokolicy został wybudowany kościół w stylu gotyckim z cegły układanej w wiązania wendyjskie i polskie, orientowany, salowy, bez oddzielnego prezbiterium, z wieżą od strony zachodniej. Ołtarz główny, rzeźbiony w drewnie jest dziełem Joachima Pfeffera i pochodzi z roku 1681. Obrazy olejne ołtarza głównego pochodzą także ze schyłku XVII stulecia. Najwartościowszym wszakże jest piękny gotycki tryptyk ołtarzowy, polichromowany, pochodzący z ok. 1420 roku. Rzeźby tryptyku zdradzają dobry warsztat rzeźbiarski związany prawdopodobnie z pracownią gdańskich mistrzów.


kosciol-sokolica