Kościół w Wojciechach został wybudowany około 1498 roku, w 1527 roku uległ praktycznie całkowitemu zniszczeniu, jednak pod koniec XVI wieku go odbudowano. Jest to kościół orientowany, murowany z kamienia polnego i cegły, tynkowany. Kamienna misa chrzcielna pochodzi z XV wieku. Ołtarz główny i ambona wyszły z gdańskiego warsztatu J. H. Meissnera w 1735 roku, a wykonane zostały z inicjatywy i na koszt Gotfryda Eliasza von Kreytzena.


kosciol-wojciechy