Ratusz Staromiejski usytuowany jest na rynku w Malborku. Wybudowano go w II połowie XIV wieku, był wielokrotnie przebudowywany po licznych zniszczeniach które miały miejsce głównie w XV wieku, przez stulecia pełnił różne funkcje i miały tu miejsce różne uroczystości. W XIX wieku poddano go generalnemu remontowi i do 1929 roku urzędowały ru władze miejskie. Obecnie w budynku Ratusza mieści się Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz", organizator Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej.


ratusz-malbork