Sanktuarium w Krośnie wzorowane było podczas budowany na dużo bardziej znanym sanktuarium w Świętej Lipce, większość budynków powstała ok. 1720 roku. Większość budynków kościół, obejścia krużgankowe z kaplicami narożnymi i dom księży emerytów, została wybudowana z czerwonej cegły pokrytej tynkiem, cechą charakterystyczną zespołu jest ganek umieszczony na wysokości pierwszego piętra łączący dom z kościołem. Na terenie zespołu znajduje się również zabytkowy cmentarz proboszczów. Dawny budynek plebani ma zostać zmieniony na miejsce spotkań młodzieży polsko - niemieckiej. Jest miejsce bardzo malownicze i powinno znaleźć się na liście każdego kto odwiedza okolicę Krosna na Warmii.

więcej informacji na stronie interentowej - www.krosno.warmia.pl


sanktuarium-krosno