Synagoga w Tykocinie została wybudowana w 1642 roku w miejscu gdzie kiedyś stała drewniana bożnica. WXVIII wieku do budynku synagogi dobudowano wieżę, która przez jakiś czas pełniła rolę więzienia dla Żydów. W czasie trwania II wojny światowej budynki synagogi zostały przez Niemców mocno zniszczone, ograbione ze wszystkich wartościowych przedmiotów i zamieniono je na magazyny które funkcjonowały jeszcze przez wiele lat po zakończeniu wojny. W 1965 roku w synagodze wybuchł pożar, który dopełnił dzieła niszczenia budynku, spłonęła unikalna biblioteka i archiwa gminy żydowskiej, a pozostałe cudem uratowane księgi wyrzucono do pobliskiej rzeki. Po gruntownym remoncie w latach 1974 - 1978 w budynku synagogi powstało Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Obecnie można w nim zapoznać się z bogatą historią Tykocina i okolic a także Żydów tu zamieszkujących.


synagoga-tykocin