Wieś Wodziłki została założona w 1788 roku przez staroobrzędowców którzy chronili się na Suwalszczyźnie przed prześladowaniem w Rosji. Ich przyczyną był sprzeciw reformie wprowadzonej przez patriarchę cerkwi rosyjskiej Nikona, w 1654 r. Reforma polegała na ujednoliceniu ksiąg świętych. Spowodowało to rozłam w cerkwi rosyjskiej i prześladowania zwolenników starych ksiąg i obrządków. Molena w Wodziłkach powstała w 1863 roku. Nie miała ona dzwonnicy, dobudowano ją w 1928 r., przez co cerkiew przybrała sylwetkę świątyni prawosławnej podobnej do tych, jakie budowano w XVII wieku na Litwie. Wyposażenie moleny jest skromne- kilkanaście ikon, starych ksiąg oraz krzyży. W 1997 roku poddano ją całkowitemu remontowi.


cerkiew-wodzilki 01
cerkiew-wodzilki 02