Na ulicy Żołnierskiej w Olsztynie, w najwyższym punkcie miasta stoi wieża ciśnień, jeden z najciekawszych zabytków budownictwa przemysłowego Olsztyna. Zwraca uwagę swymi nieszablonowymi, oryginalnymi kształtami z arkadową koroną zbiornika, przypominającą machikuły średniowiecznego zamku. Obecnie znajduje się w niej Obserwatorium Astronomiczne.


wieza-cisnien