Niedaleko Mrągowa w Sorkwitach znajduje się neogotycki pałac wybudowany w XIX wieku. Dookoła pałacu rozciąga się park przylegający do jeziora Lampackiego, przez który biegnie rzeka Krutynia. W trakcie działań wojennych I wojny światowej wojska rosyjskie spaliły pałac, w latach 1922 - 1923 został odbudowany i przywrócony do stanu w jakim go wybudowano. Po II wojnie światowej pałac należał najpierw do miejscowego PGR-u a następnie jego właścicielem były Zakłady Maszyn Rolniczych "Uresus". Od 1998 roku pałac jest w rękach prywatnych i znajduje się w nim hotel.

Więcej informacji na temat pałacu: www.palacsorkwity.pl


palac-sorwity