Pałac w Dowspudzie został wybudowany w latach 1820 - 1823 przez Ludwika Michała Paca, generała w armii Napoleońskiej. Jednak już w 1830 roku została skonfiskowana przez władze carskie za udział jego właściciela w Powstaniu Listopadowym. Pałac przechodził wielokrotnie w ręce różnych dzierżawców, niestety każdy z nich przyczyniał się tylko do powolnego niszczenia budowli. Ostatni dzierżawca rozebrała większą część budynku i sprzedał cegły na budowę koszar w Suwałkach. Do dzisiejszych czasów zachowały się niewielkie fragmenty pałacu.


paca-palac