Pałac w Ponarach wybudował Schultz von Aschenrod w XVI wieku. Pod koniec XVII wieku zespół pałacowy i wieś zakupił Fraderyk Groeben, generał-lejtnant piechoty i komendant wojsk cudzoziemskich w armii koronnej Jana III Sobieskiego. Rodzina Groebenów rozbudowała pałac tworząc z niego swoją rodową siedzibę, w ich rękach pozostawał do 1945 roku kiedy wojska radzieckie go zajęły po przejściu frontu. Po II wojnie światowej nie zniszczony pałac służył jako ośrodek wypoczynkowy toruńskich zakładów Metron. W tym okresie był dwukrotnie odnawiany. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.


palac-ponary