Pałac w Łabędniku został wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku, jednak dopiero przebudowa w 1861 roku nadała mu kształt który można podziwiać do dziś. Do 1945 roku właścicielem pałacu była rodzina von der Groebenów, po wyzwoleniu przebywały w nim jakiś czas wojska radzieckie. W latach 1987–1991 pałac został gruntownie odrestaurowany i do dziś w bardzo dobrym stanie pozostaje w rękach prywatnych. Na zespół pałacowy składa się sam pałac, przylegający do niego park i duża ilość zabudowań gospodarczych.


palac-labednik