Pałac w Rodelach został pobudowany w stylu eklektycznym w połowie XIX wieku na ruinach renesansowego pałacu. Od strony ogrodowej zwraca uwagę dwu-arkadowa loggia z balkonem w obu kondygnacjach. W otoczeniu pałacu znajduje się park krajobrazowy z XIX wieku. W 1939 roku wieś zamieszkiwało 612 osób. Po wyzwoleniu utworzono tu państwowe gospodarstwo rolne, w części pałacu zorganizowano mieszkania dla osób zatrudnionych w nim. Obecnie to, co pozostało z majątku, jest w rękach prywatnych.


palac-rodele