Zamek w Elblągu został wybudowany w połowie XIII wieku jako siedzibę mistrza krajowego Zakony Krzyżaków. W pierwotnej wersji zamek składał się z czterech skrzydeł i miał dwa podzamcza, całość otoczona była fosą. W podzamczach mieściły się piekarnie, spichlerze, browar i słodownie, w drugim znajdowała się zbrojownia, warsztaty rzemieślnicze i szpital dla służby. Uważany był za drugi po Malborku pod względem możliwości obronnych. W 1454 roku zamek został zdobyty przez mieszczan i znacznej części zniszczony. Nieliczne, zachowane do dzisiaj zabudowania północnego przedzamcza, są jedyną widoczną pozostałością krzyżackiej warowni.


zamek-w-elblagu