Zamek w Lubawie został wybudowany na początku XIV wieku przez biskupa Hermana. Tuż po rozpoczęciu prac budowlanych niedokończony zamek został zniszczony przez wojska Litewskie. Budowę dokończono dopiero w latach 1402 - 1416, blisko 100 lat po jej rozpoczęciu. Pod koniec XV wieku zamek zmodernizowano dostosowując go do użycia broni artyleryjskiej. Na początku XVII wieku został przebudowany na renesansową rezydencję ale zła sytuacja gospodarcza i polityczna spowodowała że w latach 1785 - 1795 został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Dzieła zniszczenia dokonał pożar z 1815 roku po którym większą cześć zamku rozebrano. Obecnie zachowały się tylko ruiny niewielkiej części budynków i murów.


zamek-w-lubawie