Zamek w Pokrzywnie wybudował Zakon Krzyżacki w miejscu dawnego słowiańskiego grodu, zamek usytuowany jest tuż nad brzegiem rzeki Maruszy na wysokiej skarpie. Budował rozpoczęła się w połowie XIV wieku i trwała blisko 50 lat. Zamek składał się z trzech części: zamku górnego, zamku średniego i położonego po za murami podzamcza. Był siedzibą komturii i pozostawał w rękach zakonu do 1410 roku, po przegranej bitwie pod Grunwaldem przeszedł na krótki czas w ręce polskie. po odzyskaniu zamku przez zakon krzyżacki zamek został odbudowany ze zniszczeń wojennych. Po wybuchu wojny trzynastoletniej zamek zajmują wojska Związku Pruskiego a następnie wraz z całą Ziemią Chełmińską jest przyłączony do Polski. Przez stulecia zamek był niszczony przez częste pożary i dewastowany przez prace rozbiórkowe. Dopiero w 1934 roku został uznany za zabytek i przeprowadzono w nim prace konserwatorskie. Do naszych czasów dotrwały tylko ruiny niewielkiej części zamku.


zamek-pokrzywno