Około roku 1234 w Radzyniu Chełmińskim została pobudowana drewniana warownia, na murowany zamek przebudowano go w latach 1305 - 1330. W 1410 roku zamek został zdobyty przez wojska polskie pod dowództwem Władysława Jagiełły. W latach 1466 - 1772 zamek był siedzibą starostów królewskich, w tym czasie zamek został odbudowany po zniszczeniach wojennych i ponownie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego. W latach 1772 - 1837 zamek był regularnie dewastowany przez prace rozbiórkowe w celu pozyskiwania budulca do budowy domów w mieście. W 1839 roku na zamku przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające które uchroniły pozostałe ruiny przed dalszą degradacją. W chwili obecnej pozostałości zamku można zwiedzać, dostępne są: sala tortur, kaplica zamkowa, piwnice zamkowe, cele pokutne, można też wchodzić na wieżę zamkową.

Więcej na temat zamku: www.zamczycho.pl


zamek-radzyn-chelminski