Pierwotnie w Szczytnie znajdowała się drewniana warownia, ale została zniszczona przez wojska Litewskie w 1370 roku. Na miejscu spalonej warowni Zakon Krzyżacki wybudował murowany zamek, który był siedzibą prokuratora krzyżackiego. podczas licznych wojen Krzyżaków z Polakami zamek wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Po zawiązaniu Prus Książęcych które były poddanymi Koronie Polskiej zamek został przebudowany na rezydencję myśliwską, pełnił też wielokrotnie funkcję siedziby różnych urzędów. Pod koniec XVIII wieku zamek zostaje opuszczony i powoli popada w ruinę. W 1925r. ulokowano tu muzeum powiatowe - Heimatmuseum Kreis Ortelsburg. W latach 1945-1948 mieściło sie w nim Muzeum Mazurskie, utworzone na bazie zbiorów muzeum niemieckiego. Po nieudanych próbach odbudowy, ostatecznie w latach 1990-1992, mury zamkowe zabezpieczono w postaci trwałej ruiny. Zamykają one od zachodu czworoboczny dziedziniec ratusza miejskiego, zbudowanego w miejscu starego zamku.


zamek-szczytno