Murowany zamek w Golubiu - Dobrzyniu budowano w latach 1300 - 1330 jako warownię dla rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Zamek wybudowano na wzgórzu na planie czworoboku i otoczono go wysokimi murami. Jak większość zamków w rejonie po zakończeniu wojny trzynastoletniej zamek przeszedł w ręce Polaków i był siedzibą starostów, do roku 1772 zamek został gruntownie przebudowany na letnią rezydencję Anny Wazówny, siostry Zygmunta III. Wnętrza ozdobiono, zmieniono część otworów okiennych, ściany otynkowano, pokryto sgraffitami (nie zachowanymi do naszych czasów) i ukoronowano wysoką attyką. Z inicjatywy Anny Wazówny powstały zapewne na zboczach pod zamkiem renesansowe ogrody, podobno wyhodowano tu po raz pierwszy w Polsce tytoń. Od 1772 roku zamek przechodzi w posiadanie Prus i jest wykorzystywany jako siedziba różnych urzędów a w czasie wojen napoleońskich zorganizowano w nim szpital. Od 1919 roku w zamku mieściło się muzeum, po II wojnie światowej zamek został poddany rekonstrukcji i odbudowie. W chwili obecnej w zamku znajduje się muzeum i hotel, można go zwiedzać, odbywają się tu też turnieje rycerskie.

Więcej informacji o zamku: www.zamekgolub.pl


zamek-golub-dobrzyn