Najpotężniejszą warownią na lewym brzegu Wisły wybudowaną przez Zakon Krzyżacki był zamek w Gniewie. Budowano go na przełomie XIII i XIV wieku jako siedzibę komturów krzyżackich. Przez stulecia był wielokrotnie przebudowywany i niszczony wskutek licznych wojen, w 1921 roku został prawie całkowicie zniszczony przez ogromny pożar. Odbudowa zamku była prowadzona w dwóch etapach, najpierw w latach 1968 - 1974 ułożono stropy na ostatnią kondygnacją, wykonano konstrukcję i pokrycie dachu. Następnie w 1992 roku wykonano stropy w skrzydłach zachodnim i wschodnim, adaptacji wnętrz wraz z rekonstrukcją kaplicy oraz zagospodarowaniem turystycznym Wzgórza Zamkowego.

Obecnie w murach gniewskiej warowni mają siedzibę:
* Fundacja "Zamek w Gniewie",
* Stowarzyszenie Centrum Myśliwskie,
* Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,
* Chór "Schola Cantorum Genevensis",
* Pracownia Kowalsko-Płatnerska "MORION" Zamek  Gniew Sp. z o.o.

Więcej na temat zamku: www.zamek-gniew.pl


zamek-gniew