Zamek w Kętrzynie został wybudowany około 1329 roku jako drewniana konstrukcja obronna, dopiero w latach 1362 - 1370 został on zastąpiony zamkiem murowanym, który był siedzibą prokuratora Zakonu Krzyżackiego. Zamek składał się z trzech skrzydeł otoczonych murem. Zamek przez stulecia był wielokrotnie przebudowywany, w XVIII wieku został poważnie zniszczony i odbudowany w zmienionej formie, obniżono skrzydło północne, dotychczas najwyższe, do poziomu pozostałych skrzydeł. Poważnych przeróbek dokonano w okresie przedwojennym w celu adaptacji na cele mieszkaniowe i biurowe - przede wszystkim przebito nowe duże otwory okienne. W czasie działań wojennych II wojny światowej pożar poważnie uszkodził zamek, niszcząc większość jego elementów drewnianych i częściowo mury obronne. W latach 1962 - 1967 zamek odbudowano i obecnie mieści się w nim muzeum i dom kultury.


zamek-ketrzyn