W Kwidzynie przez stulecia były dwa zamki krzyżackie, jeden został wybudowany przez zakon około 1233 roku, była to warownia z drewna która uległa całkowitemu zniszczeniu w 1242 roku. W tym samym miejscu został wybudowany zamek murowany ale i on został zniszczony przez wojska polskie w 1520 roku. W innej części miasta już na przełomie XIII i XIV wieku został wybudowany drugi zamek murowany. Przez wieki i ten zamek był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Po roku 1772 w zamku mieścił się sąd, w tym czasie również zaczęto dokonywać w nim daleko idących przeróbek żeby dostosować go na potrzeby różnych urzędów. Dopiero interwencja Fryderyka Wilhelma IV w 1854 roku przerwała proces dewastacji budowli i jednocześnie rozpoczęto przywracać jej dawną świetność. Zamek został odbudowany i wyremontowany. W chwili obecnej mieści się w nim oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.

Więcej na temat zamku: zamek.kwidzyn.pl


zamek-kwidzyn