Zamek w Malborku został wybudowany przez Zakon Krzyżacki w latach 1247 - 1457, do zakończenia jego budowy był siedzibą mistrzów zakonu. Od 1457 do 1772 roku piastowali w nim urzędy wojewodowie malborscy. Po 1772 roku zamek dostaje się w ręce Prus i zostaje zaadoptowany na koszary, kwatery dla oficerów i ogólnie na potrzeby wojska, część pomieszczeń zostaje zamieniona na magazyny zbożowe. podczas wojen napoleońskich wojska francuskie zamieniły część zamku na lazaret. Odbudowę i rekonstrukcję zamku rozpoczęto w 1817 roku, które częściowo przywróciła budowli dawną świetność. W czasie II wojny światowej zamek zostaje ponownie bardzo poważnie zniszczony, po zakończeniu wojny polscy konserwatorzy zabytków kierujących odbudową przywracają zamek do jego pierwotnego kształtu i wyglądu. Obecnie zamek jest wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W zamku mieści się Muzeum Zamkowe, można zwiedzać go w całości, część sal i komnat nadal jest w remoncie jednak większość zamku udostępniona jest turystom.

Więcej informacji o zamku i muzeum: www.zamek.malbork.pl


zamek-malbork 01
zamek-malbork 02