Zakon Krzyżacki w latach 1326 - 1331 w miejscu umocnień pruskich wybudował obronną warownię, położona była na wyspie na terenie jeziora Białego, które nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Jego zadaniem była ochrona potężnego zamku krzyżackiego w Malborku, pełnił też rolę rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżaków. Od 1468 roku zamek przeszedł w ręce polskich starostów a wokół niego zostało wybudowane miasto Sztum. Zamek nie przetrwał w całości do dzisiejszych czasów, w wieku XIX znaczną jego część rozebrano. Pozostałe części zamku można zwiedzać, urządzane są też w nim różne imprezy kulturalne, turnieje rycerskie i pokazy walk. Obecnie zamek położony jest na przesmyku między jeziorami: Barlewickim i Zajezierskim - to one tworzyły kiedyś jezioro Białe.


zamek-sztum