Zamek w Barcianach wybudowano pod koniec XIV wieku na planie czworoboku z dwiema basztami z cegły i kamiennym podmurowaniem. Trzy strony czworoboku stanowiły budynki zamkowe, czwarta z nich to wysoki obronny mur. Podczas trwania wojny trzynastoletniej został mocno zniszczony jednak szybko go odbudowano. Jednak z upływem lata tracił swoje znaczenie jako warownia obronna a satwał się bardziej ośrodkiem handlu i składem żywności. W 1915 roku zamek został zniszczony przez pożar, jednak bardzo szybko go odbudowano. Do dnia dzisiejszego zachowały się już tylko niektóre fragmenty budowli, skrzydło wschodnie oraz pozostałości skrzydła północnego.


zamek-barciany