Warowna strażnica na cyplu tuż nad jeziorem Morąg została wybudowana już w 1280 roku. W 1331 roku Zakon Krzyżacki rozpoczął w miejscu strażnicy zamku murowanego, prace nad jego budową były prowadzone przez blisko 50 lat. Zamek był samodzielną budowlą obronną, od miasta zastał oddzielony głęboką fosą i potężnymi murami. Na krótki okres czasu zamek trafił w ręce polskie w 1414 roku, jednak na początku wojny trzynastoletniej został odbity i stał się siedzibą starostów książęcych. W XVI wieku zamek został opuszczony i szybko rozpoczął się proces niszczenia, w 1616 roku rozebrano w celu pozyskania materiałów budowlanych wieżę zamkową. Proces rozbiórkowy trwał przez dwa wieki aż w roku 1815 pozostało z zamku już tylko jedno skrzydło. W latach następnych dobudowano do niego drugie skrzydło i całość zaadaptowano na potrzeby różnych instytucji, mieściło się tu archiwum, szkoła i różne instytucje kulturalne. W obecnych czasach na zamku przeprowadzono szerokie prace archeologiczne. Odtworzono fosy, odkopano i zrekonstruowano podstawy murów kurtynowych, murów wewnętrznych, podstawy dwóch wież, odsłonięto średniowieczne piwnice. W części zamku mieści się muzeum.


zamek-morag