Tuż przy ujściu rzeki Drwęcy do jeziora w XIII wieku został wzniesiony przez Zakon Krzyżacki murowany zamek. Składał się z czterech skrzydeł i miał wymiary 46 x 45 m i był oddzielony od miasta głęboką fosą, od zachodu przylegało do zamku gospodarcze przedzamcze. Zlokalizowane tu były młyn spichlerz stajnie kuźnia i inne obiekty potrzebne do funkcjonowania warowni. W 1381 tuż po zakończeniu budowy zamek zostaje zniszczony przez wojska księcia litewskiego Kiejstuta, prace nad odbudową warowni trwały aż do końca XIV wieku. Tak jak duża część zamków i warowni w tym rejonie trafił on w ręce polskie po przegranej przez Zakon Krzyżacki bitwie pod Grunwaldem. Następnie przez wiele lat zamek jest w posiadaniu wielu rodzin magnackich, w 1788 roku ogromny pożar zniszczył zamek i znaczną część miasta. Po zniszczeniach zamek odbudowano na potrzeby różnych urzędów i instytucji. Obecnie zamek w Ostródzie składa się z trzech skrzydeł których mury po pożarze zachowały się do gzymsu koronującego. Ocalała część gotyckich okien i ozdobnych portali prowadzących niegdyś z krużganków do sal I piętra. We wnętrzach zachowały się niektóre sklepienia. Na elewacjach zobaczyć można fragmenty dekoracji z cegły zendrówki. Podczas prac archeologicznych odkryto pozostałości przedbramia piwnice skrzydła wschodniego a na dziedzińcu gotycką studnię.

w zamku mieści się:
Muzeum w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 22
14-100 Ostróda


zamek-ostroda