Historia zamku w Reszlu sięga roku 1241 kiedy to została pobudowana strażnica krzyżacka, zamek został pobudowany dopiero w latach 1350 - 1401 przez biskupów warmińskich. W latach 1466 - 1772 zamek należał do królestwa polskiego i był rozbudowywany i dostosowywany do nowych funkcji, m.in. do użycia broni palnej. Po I rozbiorze Polski przeszedł w ręce władz Pruskich, które zamieniły go w więzienie. Dwukrotnie (1806 i 1807) Reszel dotknęły wielkie pożary. Pierwszy zniszczył całą drewnianą zabudowę miasta, ratusz i część zamku, drugi spustoszył do końca zamek. Zrujnowaną budowlę przekazano w 1822 r. gminie ewangelickiej. Przeprowadzony wówczas remont zatarł w znacznym stopniu średniowieczny charakter budowli - m.in. rozebrano piętrowe krużganki oraz przekształcono skrzydło południowe w zbór (stąd jego obecne, dość dziwne, zwieńczenie). W 1958 roku zamek został przejęty przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze". Gruntowny remont, przeprowadzony w latach 1976-1985, pozwolił na utworzenie w części pomieszczeń domu pracy twórczej oraz galerii sztuki. Od roku 2001, po kolejnej renowacji, jest tu hotel z restauracją, galeria i muzeum.

Więcej na temat zamku: www.zamek-reszel.com


zamek-reszel