Zamek wybudowano w 1433 roku w miejscu drewnianej warowni przez wojewodę trockiego i wileńskiego Jana Gasztołda. W połowie XVI wieku odziedziczył go król Zygmunt August i najego polecenie w latach 1550 - 1582 dokonano gruntownej przebudowy warowni tak aby spełniał wymogi królewskiej rezydencji. Podczas potopu Szwedzkiego zamek zastał częściowo zniszczony ale kolejny właściciel Stefan Czarnecki odbudował go. W 1734 roku ogromny pożar zniszczył większą część zamku i od tego czasu zaczął popadać w ruinę, materiały z rozbiórki ocalałych murów i budynków okoliczni mieszkańcy wykorzystywali do budowy własnych domów. Dzieła zniszczenia dokonali w czasie I wojny światowej niemieccy żołnierze. W 2002 roku białostocki przedsiębiorca postanowił zamek odbudować, na dzień dzisiejszy funkcjonuje już część zamku w której mieści się muzeum i hotel z restauracją. Pozostałe części są w odbudowie.

Więcej na temat zamku: www.zamekwtykocinie.pl


zamek-tykocin